יחידה אווירית לאומית - מכפיל כוח לעורף הלאומי

יחידה אווירית לאומית - מכפיל כוח לעורף הלאומי

כתיבת נהלים ותורת עבודה, הכנת תשתיות והיערכות פיזית בשטח. מניסיון מצטבר בשירותי החירום בעולם ניתן ללמוד, כי מטוסי כיבוי אינם הכלי האולטימטיבי במלחמה נגד שריפות בכלל, ובישראל בפרט. מטוסים אינם יעילים במגוון משימות נלוות שעולות מצורכי ביטחון הפנים והעורף הישראלי, לרבות שריפות בשטחים אורבניים. מסוקים הם הכלי האופטימלי

לעמידה בחזית הביטחון האזרחי. בכוחם לתת מענה למגוון אירועים ולספק את התמורה הטובה ביותר להשקעה הכספית.