גאופוליטיקה ושינויי אקלים במזרח התיכון

גאופוליטיקה ושינויי אקלים במזרח התיכון

בתקופת שושלת אסד: גאוגרפיה, משאבי טבע, דמוגרפיה, מיעוטים שבטים ועדות, יחסים עם מדינות האזורהחוברת עוסקת בתחום הגאואסטרטגי של השפעות שינויי האקלים על ישראל ועל שכנותיה הקרובות והרחוקות, ותוך כדי התעמקות בנושא, נשאלו שאלות חובקות עולם, כמו לאן צועד עולמנו, אם אכן התהליכים בהם עסקנו אמנם יתממשו. מדובר בשינויים של כל אורחות חיינו הפרטיים, הלאומיים

והגלובליים גם יחד. הפרק הראשון של החיבור מוקדש לשחזור הניסיון התיאורטי והאמפירי ארוך השנים בכל הנוגע לתפיסת האקלים והנושאים הגאופוליטיים הקשורים בו, ובהתמודדות האנושית בשינויי האקלים ותוצאותיהם. בין היתר, נבחנו השפעות על צריכת אנרגיה, מזון, תחבורה וכן השלכות מרחיקות לכת על ציוויליזציה שלמה, כמו המוסלמית, למשל. הפרק השני מנסה לתרגם את שינויי האקלים ותוצאותיהם במזרח התיכון, בעיקר במדינות הנוגעות לישראל (כמו מצרים, סוריה וטורקיה) לתחזיות גאופוליטיות. כמובן שתת-פרק מיוחד מוקדש לישראל.