החברה החרדית בישראל

החברה החרדית בישראל

בשנים 2012-2011 פרסמה הקתדרה שתי מונוגרפיות תחת הכותרת ״ישראל דמוגרפיה 2030-2010 לקראת מדינה דתית״ (בעברית ובאנגלית 2011; 2012). מונוגרפיות אלו חידדו את הצורך בספר שירחיב את הנושא מעבר לדמוגרפיה. עם זאת, הספר אינו מתיימר להציג מחקר חדשני על-אודות החברה החרדית, כשם שאינו מתכוון להביא אל הקורא מחקר עומק ממוקד סביב סוגיה זו או אחרת ביחסים שבין

החברה החרדית לבין עצמה או בינה לבין החברה הסובבת אותה. הספר הוא סקירה כללית על החברה החרדית, המבוססת על מחקרים רבים הנוגעים לה, והוא ערוך באופן שנועד לשרת את תכליתו העיקרית והראשונה במעלה: להציג לפני הקורא המשכיל שזו לו הפעם הראשונה - ואולי אף היחידה - להיפגש עם מסמך העוסק בחברה החרדית, תמונה רחבה ככל האפשר של חברה זו. הספר מציג בקצרה את ההיסטוריה של החברה החרדית, את המבנה הפנימי שלה, תהליכים העוברים עליה וסוגיות עכשוויות גאוגרפיות-חברתיות-כלכליות הנוגעות לה. לכל אחת מאלו יוחד פרק נפרד בספר, כך שלעיני הקורא מצטיירת תמונה מפורטת יותר על הנושא שבגינו ניגש לקריאת הספר מלכתחילה - אם זה איש צבא, איש ממשל, איש חינוך, איש תקשורת, יזם עסקי וכל קורא באשר הוא, הרוצה לדעת יותר - ובלי תכסיסים תקשורתיים - מיהי אותה אוכלוסייה שמשקלה בחברה הישראלית עולה בהתמדה ועד כמה יש מקום ל״דו-קיום בשלום״ בינם לבין יתר ה״שבטים״ החיים בישראל של שנת 2012. למותר לציין כי אנו מלאי תקווה וביטחון שהספר יספק את הגירוי והמוטיבציה של הקורא להעמיק בנושא זה, אם בקריאת מחקרי העומק הממוקדים המצוטטים בו ואם בחקירה משלו בתחום עניינו. תודה ללי כהנר ולניקולא אורבך על העבודה הקשה של הכתיבה והעדכונים, לעפרה פרי על העזרה הלשונית, שנעשתה לא רק עם הראש אלא עם כל הלב, ולנוגה יוסלביץ על העריכה הגרפית וההבאה לדפוס ועל עזרה בהכנת המפות אלון חלוצי וגיל ציוני.