סוריה 2012

סוריה 2012

בתקופת שושלת אסד: גאוגרפיה, משאבי טבע, דמוגרפיה, מיעוטים שבטים ועדות, יחסים עם מדינות האזור וכדומה. הניסיון להבין את סוריה המשתנה לנגד עינינו חשוב מאד לביטחון הלאומי של מדינת ישראל, על רקע תפקידה המרכזי של סוריה בסביבתנו וההשלכות העלולות להשפיע על המזרח התיכון בכלל ועל ישראל בפרט". מתוך ההקדמה של האלוף יוסי בידץ.