האיום הסיני: ריאלי או מדומה?

האיום הסיני: ריאלי או מדומה?

סין זוכה בשנים האחרונות להתייחסות אמביוולנטית. מצד אחד מתפעלים מהנס הכלכלי שלה, מצד שני עולות חששות על השפעתה העתידית על המערכת הבינלאומית והמושגים 'האיום הסיני' או 'הקולוניאליזם הסיני' עולים מצד כלכלנים, גאופוליטיקאים ואנשי צבא בעיקר מערביים. אנטון ברקובסקי וארנון סופר מנהלים דיאלוג בנושא זה.