ירדן הממלכה ההאשמית, מדינת חיץ על סף משבר

ירדן הממלכה ההאשמית, מדינת חיץ על סף משבר

ירדן, ובשמה האחר הממלכה ההאשמית, שכנתה המזרחית של ישראל והמדינה הערבית השנייה שנחתם אתה חוזה שלום, אינה נמנית עם המעצמות האזוריות. זו מדינה קטנה וחלשה בתחומים רבים ובעלת בעיות מגוונות. חלקן נובעות מתנאים גאוגרפיים לא קלים, חלקן פרי נסיבות היסטוריות, פוליטיות וגאופוליטיות, בעיקר על רקע דמוגרפיה וכלכלה ובעיות ביטחוניות המשולבות בהן.

חיבור זה נועד להעניק לקורא את המידע על מצבה של ירדן הנוכחית. הוא מורכב מתת-פרקים נושאיים, כגון גבולות וחלוקה פנימית, אקלים, מים, סוגיות דמוגרפיות, כלכלה ותחבורה וסקירה קצרה של יחסי ירדן עם שכנותיה הקרובות. המחברים מבקשים להדגיש כי החיבור נכתב על סמך מקורות נגישים לציבור הרחב באמצעות כלים של גאוגרפיה רגיונלית, בדגש על הקשר הלא ניתן לערעור בין תחומי המרכיבים הפיזיים-אקלימיים  לגאופוליטיקה.