דילמת המודיעין המשטרתי והשפעתה על הביטחון האישי והלאומי

דילמת המודיעין המשטרתי

משך שנים רבות היה המודיעין המשטרתי כלי חיוני להשגת אפקטיביות במאבק בפשיעה המאורגנת, בשחיתות השלטונית, בהפרות סדר מאורגנות ובסוגיות רבות אחרות, שלרבות מהן קשר ישיר לביטחון הלאומי של ישראל.

אולם, בשנים האחרונות עוקרו יכולותיו.

סיבה מהותית לכך היא הגדרתן בחוק של כלל פעולות המודיעין ותוצריהן כ"חומר חקירה". משמע, איש המודיעין והחוקר הם היינו הך בעיני בית המשפט, ופעולות המודיעין הן פעולות חקירה, הנחשפות לעין כל!

התוצאה – משפטים כנגד רוצחים ופושעים חמורים מתבטלים, למרות ראיות משמעותיות שנצברו כנגדם, והם מסתובבים חופשי. זאת, כיוון שהמפתח לגילוי מעשיהם היה המידע המודיעיני, ובשל הצורך שנוצר בהגנה על מקורות מידע משטרתיים.

עמודים : 47