מצרים 2014, ניתוח גאואסטרטגי

מצרים 2014, ניתוח גאואסטרטגי

למצרים מקום בל יימחה בהיסטוריה האנושית. היתה צור מחצבתן של הפירמידות, של אבן הרוזטה ושל הספרייה הגדולה באלכסנדריה, חותמה היה טבוע על העולם העתיק כולו. מצרים המודרנית אינה דומה לקודמתה העתיקה. תושביה כיום אינם צאצאי העם המצרי הקדום, לא אתנית ולא תרבותית. זאת מדינה הנמצאת במצב של אי-סדר חברתי ופוליטי והתלויה במובנים רבים בסביבתה הקרובה

והרחוקה. מצרים עומדת כיום בצומת דרכים פוליטי וגאופוליטי. זו לה שעת מבחן, מבחן הקשור בטבע, באדם ובפוליטיקה האזורית והבינלאומית. מבחן קשה זה אינו סוגיה מצרית פנימית בלבד. למצרים חשיבות אזורית, אף שהיא לא בשיא כוחה. בעֵרה שתידלק במצרים עלולה להתפשט לאזור כולו על כן, להתפתחויות במצרים יכולות להיות השלכות רחבות לישראל. חשוב אפוא להכירה ולהבין את הנושאים המורכבים המעצבים את דמותה בשנת 2014.

עמודים : 85