בסיסים זרים במזרח התיכון

בסיסים זרים במזרח התיכון

בסיסים צבאיים של מדינות זרות במזרח הים התיכון אינם בגדר תופעה חדשה בתולדות אזור זה, אך מאפייניה בתקופה הנוכחית שונים מאלו שרווחו בעבר. פרסום זה מתאר את המאפיינים החדשים של הבסיסים שהוקמו לאחרונה ואת השימוש שנעשה בהם. וכן את התנופה שחלה בשני העשורים האחרונים בהקמת בסיסים של מדינות זרות, רובן מעצמות, באזור המזרח התיכון, ומנסה להסביר אותה בכך שתנופה זו מבשרת לכאורה התפתחות חדשה במאבקים ארוכי השנים המתנהלים באזור.