'מרוץ החידוש' – טכנולוגיות מסחריות וצבאיות באמצעי לחימה – נקודת האיזון המתאימה גיא פאגלין

מרוץ החידוש' – טכנולוגיות מסחריות וצבאיות באמצעי לחימה

'מרוץ החידוש' – טכנולוגיות מסחריות וצבאיות באמצעי לחימה – נקודת האיזון המתאימה

גיא פאגלין

בחינת התמורות שחלו במערכת החדשנות הביטחונית של ישראל על מנת למצוא את נקודת האיזון המתאימה בפיתוח אמצעי לחימה בין פיתוח עצמי לרכש טכנולוגיות מסחריות והתאמתן לדרישות המבצעיות.