על הגבול ומעבר לו: לבנון, ישראל, מקורות אנרגיה במימיהן הכלכליים ואינטרסים זרים שסביבם

על הגבול ומעבר לו: לבנון, ישראל, מקורות אנרגיה

על הגבול ומעבר לו: לבנון, ישראל, מקורות אנרגיה במימיהן הכלכליים ואינטרסים זרים שסביבם

אנטון ברקובסקי

החוברת מתפרסמת בעיצומה של תקופה המתאפיינת בשינויים מהירים העוברים על לבנון בפרט, ועל המזרח התיכון בכלל, תוך הדגשת הגילויים האפשריים של מקורות אנרגיה במימיה של לבנון, משמעותם והשפעתם האפשרית על תחומי הגאופוליטיקה, ביטחון, כלכלה וסביבה.