האם היה הורדוס אסטרטג ימי

האם היה הורדוס אסטרטג ימי

האם היה הורדוס אסטרטג ימי, ובאיזו מידה תפס מרחב הים מקום חשוב בחשיבה הפוליטית של השליט היהודי במאה הראשונה לפסה"נ? דיוננו יתרכז סביב פרשת הקמתו של נמל סבסטוס שבעיר קיסיריה–מאריטימה