התמודדות הצד הנחות במערכה ימית אסימטרית

התמודדות הצד הנחות במערכה ימית אסימטרית

חוברת מורחבת זו שנכתבה על ידי אייל פינקו עוסקת בנושא הלוחמה האסימטרית בים, ובוחנת את השאלה; כיצד מתמודדים חילות ים נחותים מבחינה טכנולוגית מול חילות ים עדיפים עליהם בסוג לוחמה זה. בתחום הלוחמה האסימטרית הימית (Naval Asymmetric Warfare), אנו עדים בשנים האחרונות לגידול שחל בלוחמה מסוג זה במיוחד באזור המפרץ הפרסי ומצרי הורמוז. פעילות זו מובלת על ידי חיל הים של משמרות המהפכה האיראניים, ומכוונת בעיקר כנגד הצי האמריקני הפועל בזירה זו.