עשור להקמת הצוות להכחשת הדמוגרפיה הפלסטינית

עשור להקמת הצוות להכחשת הדמוגרפיה הפלסטינית

האמת שהם אינם מבינים בדמוגרפיה, אבל מבינים היטב בשטיפת מוח לאומית. הם יודעים שאם מציפים את הציבור בשקרים ובמידע מעוות וחוזרים על השקר שוב ושוב – השקר הופך לאמת. כך קרה במקרה שבו נעסוק במסמך הזה: אם מספרים לנו שאין ערבים בשטחי יהודה ושומרון ושהאחרונים מהם כבר בדרך לחו"ל...

אז באמת כבר אין שם ערבים, וסיפוח השטחים יכול להיעשות ללא שום איום על המדינה היהודית. מהדורה חדשה זו תחזור ותנסה להסביר בלשון ברורה ובדוגמאות לכל מי שעדיין רוצה לדעת את הנתונים הדמוגרפיים בכל ארץ ישראל ולהבין לאן הימין הרדיקלי מוביל את מדינת ישראל.