אתגרי ישראל 2016

אתגרי ישראל 2016

המהדורה הראשונה של חוברת זו, שיצאה לאור בטרם בחירות 2015 , אזלה ( 3,000 עותקים הועברו למקבלי ההחלטות במדינה ועוד 2,000 כניסות לאתר קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה). זוהי מהדורה שנייה עם שינויים כאלה ואחרים שהזמן גרמם.

תודה לעפרה פרי עורכת הטקסט, ולנוגה יוסלביץ על ההבאה לדפוס, כולל השרטוטים. תודה לעשרות המגיבים שבזכותם בוצעו לא מעט שינויים וההחלטה על הדפסת המהדורה הנוכחית, הפעם כדי שתגיע לכל בית ציוני בישראל ובתפוצות.