הובלת החיטה בתקופה הרומית

פרסום זה מתאר את חשיבותו האסטרטגית של דגן החיטה לתושבי רומא ולתושבי הפרובינציות שלה, ומכיוון שהייצור המקומי לא ספק כלל ועיקר את צורכי השוק המקומי, את הדרכים בהם רומא הצליחה לייבא את החיטה שהעיקרית שבהן היא באמצעות ההובלה הימית. כלי השייט באותה תקופה היו ספינות המפרש שהיו תלויות במשטר הרוחות, ומקור החיטה הייתה מצרים של היום, דבר שהביא לכך שהפלגה בנתיב החיטה הפתלתל ממצריים, נמשכה לעיתים עד חודש ימים.

בסיסים זרים במזרח התיכון

בסיסים צבאיים של מדינות זרות במזרח הים התיכון אינם בגדר תופעה חדשה בתולדות אזור זה, אך מאפייניה בתקופה הנוכחית שונים מאלו שרווחו בעבר. פרסום זה מתאר את המאפיינים החדשים של הבסיסים שהוקמו לאחרונה ואת השימוש שנעשה בהם. וכן את התנופה שחלה בשני העשורים האחרונים בהקמת בסיסים של מדינות זרות, רובן מעצמות, באזור המזרח התיכון, ומנסה להסביר אותה בכך שתנופה זו מבשרת לכאורה התפתחות חדשה במאבקים ארוכי השנים המתנהלים באזור.

מרוץ החידוש' – טכנולוגיות מסחריות וצבאיות באמצעי לחימה

'מרוץ החידוש' – טכנולוגיות מסחריות וצבאיות באמצעי לחימה – נקודת האיזון המתאימה

גיא פאגלין

בחינת התמורות שחלו במערכת החדשנות הביטחונית של ישראל על מנת למצוא את נקודת האיזון המתאימה בפיתוח אמצעי לחימה בין פיתוח עצמי לרכש טכנולוגיות מסחריות והתאמתן לדרישות המבצעיות.

עלייה בגובה פני הים – האומנם? נייר עמדה  מיכה קליין

באתי לעסוק בשאלה זו לא כחוקר אקלים ולא כחוקר הים העמוק, לכן לא אכתוב על הרכב האטמוספירה, אפקט החממה או על זרמי ים חמים וקרים. הייתי מעורב בכמה עבודות שעיסוקם, מיפוי השינויים שחלו בקו החוף הישראלי בעשרות השנים האחרונות. למרות הצפי לגלות תזוזה מזרחה של קו החוף הים תיכוני של ישראל, עקב הדעה הרווחת על עלייה בגובה פני הים, דעה זו מופרכת על ידי מיפוי השינויים. מצב זה הוביל אותי ללימוד הנושא של עלייה בגובה פני הים.

על הגבול ומעבר לו: לבנון, ישראל, מקורות אנרגיה

על הגבול ומעבר לו: לבנון, ישראל, מקורות אנרגיה במימיהן הכלכליים ואינטרסים זרים שסביבם

אנטון ברקובסקי

החוברת מתפרסמת בעיצומה של תקופה המתאפיינת בשינויים מהירים העוברים על לבנון בפרט, ועל המזרח התיכון בכלל, תוך הדגשת הגילויים האפשריים של מקורות אנרגיה במימיה של לבנון, משמעותם והשפעתם האפשרית על תחומי הגאופוליטיקה, ביטחון, כלכלה וסביבה.