האיום המתהווה של גלי פליטים חדשים: רקע, ממדים והשלכות

רקע
בשנת 1980 הוגדרו כ-40 מיליון בני אדם כמהגרים בינלאומיים. עשור אחד מאוחר יותר, ב-1990, כבר עלה המספר ל-153 מיליון, ב-2000 הגיע המספר לכדי 175 מיליון, וב-2013 נרשם השיא – יותר מ-232 מיליוני בני אדם הם בבחינת מהגרים בינלאומיים, שהם כ-3.2% מכלל אוכלוסיית העולם. כ-60 מיליוני בני אדם מהגרים כל שנה מן הכפרים אל הערים, ובעיקר לערי הענק של העולם. העולם הצפוני והעשיר

(אירופה וארצות הברית) קלט 138 מיליוני מהגרים, ואילו העולם הדרומי, העני יותר, קלט 96 מיליון. רוב המהגרים הם גילאי 64-20, כלומר בגיל העבודה, מהם 48% נשים ו-52% גברים.