נחזור לעשיה האקדמית. להלן אביא כמה מספרים והדגשים על עבודת הקתדרה, הבנויה כאמור עליי כראש הקתדרה, על נוגה – המביאה לדפוס, כולל כל העריכות, השרטוטים ויתר הפרטים, על מנהלן ברבע משרה, על כמה תלמידי מחקר שכולם סיימו לימודי דוקטורט בהצלחה, ועל כמה חוקרים מתחלפים – כולם סיימו בינתיים תוארי מ"א או דוקטורט (ד"ר ג'ניה ביסטרוב, ד"ר לי כהנר, ד"ר נעמה טסלר, ד"ר יוסף חסן, יובל כנען – תלמיד דוקטורט, פנינה גזית – המפקחת על הוראת הגאוגרפיה בישראל, יניב גמבש – מתכנן, ד"ר אנטון ברקובסקי, ד"ר ניקולא אורבך, ד"ר עמירם אורן.

בשמחה, בגאווה ובהתרגשות ברצוני לפתוח את האירוע השנתי – עשור לזכרו של ראובן חייקין ז"ל ועשור לפעילות הקתדרה באוניברסיטה.

קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה הוקמה מעיזבונו של ראובן חייקין ז"ל, והיא ממוקמת בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת חיפה. דרך אגב, חייקין עצמו מעולם לא גילה, ולו ברמז, כי בדעתו לתת תרומה

1.  להעלות לסדר היום הלאומי בעיות בוערות שיש להן השלכות גאואסטרטגיות על מדינת ישראל, על ביטחונה ועל רווחתה;

2. לסייע לתלמידי מחקר מצטיינים;

3. להעניק פרס יוקרתי על שמו של ראובן חייקין ז"ל על עבודה מצטיינת בנושא גאואסטרטגי. הפרס הוא על סך  50,000 שקל, ועד כה זכו בו שישה חוקרים חשובים;