מטרות הקתדרה

1.  להעלות לסדר היום הלאומי בעיות בוערות שיש להן השלכות גאואסטרטגיות על מדינת ישראל, על ביטחונה ועל רווחתה;

2. לסייע לתלמידי מחקר מצטיינים;

3. להעניק פרס יוקרתי על שמו של ראובן חייקין ז"ל על עבודה מצטיינת בנושא גאואסטרטגי. הפרס הוא על סך  50,000 שקל, ועד כה זכו בו שישה חוקרים חשובים;

4. לסייע בבניית תוכניות לימודים הקרובות ברוחן לרעיון המרכזי של הקתדרה;

5. לפעול להעברת ידע בתחומי העניין למקבלי ההחלטות, לתלמידים ולציבור הרחב – בפרסומים, באתר האינטרנט שלנו (שחידש את פניו לפני חודשיים!) בדיון מתמשך עם אנשי אקדמיה בעיקר בארץ אך גם מחוצה לה.

מלבד הפעילות האזרחית שלנו, שדווחה לעיל, במרבית זמננו  אנו נמצאים בקשר ענייני  וצמוד  עם מערכות הביטחון ועם רשויות השלטון בנושאי גבולות הקבע העתידיים של ישראל, פיזור האוכלוסייה, בעיית הבדווים, הספר הפרוע (וסיני במיוחד), מסתננים, בעיית המים, הדמוגרפיה, מדינות המעגל הראשון והשני, בעיות חברתיות שונות ונושאים סביבתיים אלה ואחרים, וכן חינוך גאוגרפי.

תודה לכל מי שהגיע לאירוע, תודה לכל מי שמלווים אותנו בכל העשור הזה בעשייה, במחקר, בניהול ובהוצאה מן הכוח אל הפועל של כל יעדינו.

קודם כול, להנהלת הקתדרה: גב' חנה חייקין – לנשיא, לרקטור, לרואה החשבון מנחם קלטש, לעו"ד שלמה-דן גדרון, לפרופ' יהודה חיות-נשיא לשעבר ,

 לאורית-פוגל שפרן ולמשפחת חייקין על כל שלוחותיה,

לצוות המנהלות בכל עשור זה – נוגה, רונית, נעמה, תמר , דשה, לימור,

צוות מיוחד  הן העוסקות בעריכה הלשונית וקודם כול עפרה פרי היקרה והמיוחדת, שלא רק מתקנת עברית אלא מעירה, שמה סימני שאלה קשים ומאזנת. לא פלא שהיא שירתה גם את ידידנו צבי ינאי ז"ל  שהלך לעולמו לפני חודשיים, בחוברת הכל כך מיוחדת – מחשבות,

לכל מי שמסייע מאחורי הקלעים – החוג לגאוגרפיה, הסגל ומזכירות החוג –ישראלה, דורית ולימור,

לצוות הפקולטה שלה אנו מסופחים – הדיקנים, ועכשיו גוסטבו מש, אורה, יהודית, שרון, רעיה, לינוי וכל יתר הצוות ( איגור, נדב, ולדימיר),

שם למעלה במגדל – אנשי הכספים, קודם כןל רחל מסלם וחברותיה במשרד, צוותי הנשיא והרקטור, סיגלית וצוותה במשרד הדיקן ללימודים מתקדמים.

חוליה תומכת ומעודדת, ואולי ה-raison d'être של הקתדרה, היא צה"ל. אליו אנו מפנים, לפני כל ממסד אחר, את תורתנו, ידיעותינו, מחשבותינו. קודמת לכול – המכללה לביטחון לאומי, הקורס הבכיר ביותר בישראל ללימוד ולמחקרי ביטחון לאומי, שביתם האקדמי הוא כאן אצלנו בחיפה בניצוחו של פרופ' גבי בן-דור, ואחר כך ובאותה החצר מכלול קורסי המכללות לפיקוד ומטה (פו"מ) ולזה ישנן השלכות ישירות על הידוק הקשר, שבעיניי הוא כל כך חשוב:  צה"ל + מערכת הביטחון ואוניברסיטת חיפה.

תודה לקודקודי המדינה שבחרו להקשיב לנו – מראשי הממשלה ( יצחק רבין,אריק שרון ז"ל וייבדלו לחיים אהוד ברק,אהוד אולמרט ובנימין נתניהו), שר החוץ, שרי הביטחון, הפנים ואחרים שקוראים מה שפרסמנו וגם מאמצים נתונים שלנו.

ושימו לב: כל זה בעזרת צוות קבוע המונה  פחות מארבעה אנשים!