עשור לקתדרה

בשמחה, בגאווה ובהתרגשות ברצוני לפתוח את האירוע השנתי – עשור לזכרו של ראובן חייקין ז"ל ועשור לפעילות הקתדרה באוניברסיטה.

קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה הוקמה מעיזבונו של ראובן חייקין ז"ל, והיא ממוקמת בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת חיפה. דרך אגב, חייקין עצמו מעולם לא גילה, ולו ברמז, כי בדעתו לתת תרומה

לקתדרה, אם כי בילינו רבות ביחד ואף דחפתי אותו לפעילות באוניברסיטה. הדבר נודע רק עם פתיחת צוואתו! עם זאת, ראובן נתן תרומות גם בחייו, למשל למעונות התלמידים, וגם לחוג לגאוגרפיה בסוף השנה הקלנדרית, ותמיד תמיד נתן מתן בסתר לנזקקים רבים, גם לאנשים פרטיים וגם למפעלים ציבוריים, וכן תרם מן הידע המקצועי שלו לוועדת הכספים של הנהלת האוניברסיטה.

חייקין, שלא היו לו צאצאים, היה איש מיוחד ומבריק. אין מאושר ממני שניתן לי במשך עשור להפוך את שמו למושג: "איפה דפדפת חייקין?; "היכן חוברת חייקין?"; "ראית את אתר חייקין?” יהי זכרו ברוך!