על הקתדרה

דויד בן גוריון אמר וידע מה הוא אומר: "אני יודע מה העם הזה צריך ולא חשוב מה העם הזה רוצה..." ב-2013, מנהיגים אינם יודעים מה העם הזה צריך אבל הם יודעים היטב מה העם הזה רוצה... ובזה הם עוסקים... ובינתיים מדינה בטרוף מערכות. אנחנו בקתדרה רוצים לשים דגש על מה העם הזה צריך!
הקתדרה עוסקת בנושאי הביטחון הלאומי שלהם ביטוי מרחבי בישראל ובארצות השכנות, דוגמת משאבים טבעיים ותפוצתם, פריסת האוכלוסייה

והתפתחותה,

פרישת התשתית הפיזית הלאומית (אזרחית וצבאית) והמרכיבים הסביבתיים והשלכותיהם על ביטחונה הלאומי של ישראל. במילים אחרות, במרכיבים הגיאואסטרטגיים המשפיעים על חוסנה הלאומי של ישראל ומכאן על ביטחונה הלאומי.

הקתדרה מפרסמת ניירות עמדה בתחומי הגיאואסטרטגיה, נותנת ייעוץ למקבלי החלטות בכירים, בתחומים אלו, יוזמת מחקרים, ימי עיון וכנסים מפרסמת ספרים ועבודות מדעיות. מסייעת לתלמידי מחקר באוניברסיטת חיפה במלגות, פרסים ופרסום עבודותיהם שענינם בגיאואסטרטגיה.
הקתדרה מעניקה אחת לשנה את פרס חייקין על ספר מצטיין בתחומי ההתמחות של הקתדרה.
ראובן חייקין ז"ל (1918 – 2004)
ראובן חייקין נולד בשנת 1918 בתל אביב ובה השלים את בית הספר היסודי והתיכון. לאחר מכן נסע לאנגליה ל- London School of Economics על מנת להתמחות במשפט וראיית חשבון. מכיוון שבתקופה זו התנהלה מלחמת העולם השניה, הוא עבר להמשך לימודיו ב Cambridge. לימודיו והמלחמה ניתקו אותו מארץ ישראל במשך שמונה שנים.

עם שובו ארצה, עבד בחברת רואי החשבון הבריטית Russel and Com.. כאשר עזבה החברה הבריטית את ישראל, ניהל ראובן את הסניף החיפאי שלה, שלימים התאחד עם הסניף התל-אביבי של החברה ושם החברה החדשה הוסב ל "חייקין-סומך".

בשנת 1995, בהיותו בן 76, פרש ראובן מפעילותו ב"חייקין-סומך". כגמלאי נמרץ, נבחר לחבר הנאמנים של אוניברסיטת חיפה והיה פעיל בועדת הכספים שלו. כמו-כן תרם למעונות הסטודנטים בקמפוס. הוא השתתף, כתלמיד שלא מן המנין, בלימודי הגיאוגרפיה, בעיקר גיאופוליטיקה, ואף סייע לחוג בתרומות, בסוף כל שנה קלנדרית. הוא עמד על כך שלא נפרסם את תודתנו לו בפרסומי החוג. כך נהג גם לגבי תרומות במסגרות אחרות. הוא הרבה במתן בסתר למוסדות רבים ודרש לשמור על אלמוניותו.

בצוואתו ביקש לסייע לקתדרה לגיאואסטרטגיה והסכים שזו תיקרא על שמו לאחר מותו.

ב 27.1.04 נפטר ראובן חייקין והא בן 86, אדם עם נפש צעירה, מלאת סקרנות ופעלתנות.

יהי זכרו ברוך!