רואים ברכה בעמלם

פירסומנו על האיומים האסטרטגיים על ישראל זכו לאזן קשבת במועצה הלאומית לכלכלת ישראל ומופיעים בדוח השנתי של המועצה. פורסם ב-21 ליוני 2015.

במרכז הערכת המצב הלאומי הוצגו איומים אסטרטגיים מהותיים על עתידה של ישראל:

אי שילוב חרדים בין היתר בהסתמך על הפירסומים  - ישראל דמוגרפיה:2010-2030 - לקראת מדינה דתית.

(2010)

על פי הספר החרדים בישראל-מרחב, חברה, קהילה, (2012) קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה.

חלק גדול מהאי שיויון יכול להיות מוסבר בנטיה החריגה בישראל ללדת הרבהילדים דוקא בקרב אוכלוסיות עניות על פי עשרות פירסומי הקתדרה ובמאות הרצאות.

אי שיויון גיאוגרפיבין היתר על פי הספר מדינת תל אביב- איום על ישראל, ( 2006,2008) ומסמכים נוספים בשנים -2015-2008.

כלשון הדווח של המועצה: "נטייה להתרכז סביב הערים המרכזיות היא מגמה עולמית אבל בישראל היא בעיתית במיוחד בגלל ההתרכזות היתרה והבלעדית סביב תל אביב והתוצאה תהיה קריסת המטרופולין."

צעקתנו כי ישראל איננה עוד מדינה מערבית זוכה סוף כל סוף לאוזן קשבת.

מחוז צפון נותר מוזנח - סוף סוף המובן מאליו עולה לכותרות..יישר כוח לצוות הקתדרה על מלחמתו הבלתי נלאית להביא ענין זה לסדר היום הלאומי ובעקבות זאת לדחוף לצפון גם תעשיות ביטחוניות על מנת לשנות את המצב.

ישראל הצפופה - רק לאחרונה יצאו לאור בקתדרה 6 פירסומים על הצורך הדחוף לצאת אל הים בגלל צפיפות גבוהה המאיימת על אושיות החברה בישראל ( על התת קרקע,על שינוע צהל בחירום,על ישראל דמוגרפיה וצפיפות,על איים מלאכותיים -3 עבודות)

מעודדים מהצלחתנו אנו נמשיך להעלות אתגרים גורליים נוספים לסדר היום הלאומי

פרופסור ארנון סופר

ראש הקתדרה