פרופ' שאול חורב

בישיבת הוועד המנהל של הקתדרה בראשות נשיא אוניברסיטת חיפה מר עמוס שפירא, שהתקיימה ביום 31 מאי 2016, הודיע פרופסור ארנון סופר על פרישתו מניהול הקתדרה לאחר 12 שנים שעמד בראשה, והציע למנות את פרופסור שאול חורב כמחליפו בראשות הקתדרה,

פירסומנו על האיומים האסטרטגיים על ישראל זכו לאזן קשבת במועצה הלאומית לכלכלת ישראל ומופיעים בדוח השנתי של המועצה. פורסם ב-21 ליוני 2015.

במרכז הערכת המצב הלאומי הוצגו איומים אסטרטגיים מהותיים על עתידה של ישראל:

אי שילוב חרדים בין היתר בהסתמך על הפירסומים  - ישראל דמוגרפיה:2010-2030 - לקראת מדינה דתית.

דויד בן גוריון אמר וידע מה הוא אומר: "אני יודע מה העם הזה צריך ולא חשוב מה העם הזה רוצה..." ב-2013, מנהיגים אינם יודעים מה העם הזה צריך אבל הם יודעים היטב מה העם הזה רוצה... ובזה הם עוסקים... ובינתיים מדינה בטרוף מערכות. אנחנו בקתדרה רוצים לשים דגש על מה העם הזה צריך!
הקתדרה עוסקת בנושאי הביטחון הלאומי שלהם ביטוי מרחבי בישראל ובארצות השכנות, דוגמת משאבים טבעיים ותפוצתם, פריסת האוכלוסייה